Webmail | Kontrolpanel | Správa MySQL 5.5 | Správa MySQL 5.5 Linux | Správa MySQL 5.6 Linux | Administrácia emailov | Správa MySQL 5.0
.SK doména len za 10,99 €
.EU doména len za 6,61 €
AKCIA! Doména zadarmo .sk, .eu, .cz, .com
viac ako 490 druhov domén na registráciu
Overte si doménu:
WEBHOSTING WEBLIFE
WEBHOSTING DOMÉNY CENNÍK TVORBA STRÁNOK OBJEDNÁVKA

Webhosting

AKCIA! Doména zadarmo .sk, .eu, .cz, .com

Pri objednaní webhostingu STANDART, MAXI alebo MULTI a pri platbe na 12 mesiacov dostanete DOMÉNU .sk, .eu, .cz, .com na 1 rok ZADARMO!

  AKCIA! Doména zadarmo! AKCIA! Doména zadarmo! AKCIA! Doména zadarmo!
  MINI STANDART MAXI MULTI
Platobné obdobie 1 rok 1,85 € / mes.

2,22 s DPH / mes.

3,40 € / mes.

4,08 s DPH / mes.

4,20 € / mes.

5,04 s DPH / mes.

6,20 € / mes.

7,44 s DPH / mes.

Platobné obdobie 6 mesiacov 2,25 € / mes.

2,70 s DPH / mes.

3,80 € / mes.

4,56 s DPH / mes.

4,60 € / mes.

5,52 s DPH / mes.

6,60 € / mes.

7,92 s DPH / mes.

OBJEDNAŤ
OBJEDNAŤ
OBJEDNAŤ
OBJEDNAŤ
 
  MINI STANDART MAXI MULTI
Diskový priestor 4 000 MB 20 000 MB neobmedzene * 50 000 MB
Počet domén 1 1 1 5
E-mail schránky neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
MySQL databázy neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Subdomény neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Skripty PHP, ASP PHP, ASP PHP, ASP PHP, ASP
Diskový priestor pre web 2000 MB 10 000 MB neobmedzene * 20 000 MB
Diskový priestor pre e-maily 2000 MB 10 000 MB 15 000 MB 20 000 MB
 
Webové služby
FTP prístup Áno Áno Áno Áno
Neobmedzený počet subdomén Áno Áno Áno Áno
Aktualizácia cez FTP Áno Áno Áno Áno
Počet FTP účtov neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Podpora .htaccess a mod_rewrite Áno Áno Áno Áno
Cron - plánované úlohy - Áno Linux Áno Linux Áno Linux
 
Programovanie
ASP + PHP / WINDOWS Áno Áno Áno Áno
PHP / LINUX Áno Áno Áno Áno
Odosielanie e-mailov cez PHP (ASP) skripty Áno Áno Áno Áno
 
E-mailové služby
Počet e-mail schránok neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Antivírusová ochrana Áno Áno Áno Áno
Antispamová ochrana Áno Áno Áno Áno
Max. veľkosť jednej schránky Áno Áno Áno Áno
Max. veľkosť jedného e-mailu v schránke 2 000 MB 10 000 MB 10 000 MB 20 000 MB
Webmail Áno Áno Áno Áno
Max. počet e-mailov v schránke neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
POP3, POP3s (zabezpečené SSL) Áno Áno Áno Áno
SMTP, SMTPs (zabezpečené SSL) Áno Áno Áno Áno
IMAP, IMAPs (zabezpečené SSL) Áno Áno Áno Áno
Autoodpovedač na došlú poštu Áno Áno Áno Áno
Práca s filtrami doručenej pošty Áno Áno Áno Áno
 
Databázy
Databáza MYSQL Áno Áno Áno Áno
Správa databázy phpMyAdmin Áno Áno Áno Áno
Počet databáz MySQL neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
Podpora databáz MS Access / Windows Áno Áno Áno Áno
Disková kvóta pre databázy neobmedzene neobmedzene neobmedzene neobmedzene
 
Zálohy
Perióda zálohovania dát 24 h / 7 dní 24 h / 7 dní 24 h / 7 dní 24 h / 7 dní
 
Ostatné služby
Kontrol panel Áno Áno Áno Áno
Umiestnenie servera na chrbticovej sieti Áno Áno Áno Áno
HTTP logy servera Áno Áno Áno Áno


* SLUŽBA „MAXI“

• Štandardná webová stránka – je osobná webová stránka alebo webová stránka malých a stredných firiem, ktorá využíva prostriedky servera Poskytovateľa (výkon, priestor, počet e-mailov, počet databáz) v rozsahu, v akom ho využíva min. 90% Zákazníkov webhostingových služieb ku dňu Kompletne vyplnenej objednávky zákazníkov. Štandardná nie je definovaná ako veľká korporátna stránka, stránka s väčším počtom video/audio súborov, file server, file hosting, image hosting, warez, erotické, download a upload stránky, ani ako stránka s návštevnosťou prevyšujúcou návštevnosť stránok min. 90% zákazníkov ku dňu kompletne vyplnenej objednávky zákazníkom (ďalej len „Štandardná webová stránka“). Bližšie infomácie o využívaní prostriedkov servera poskytovateľa (výkon, priestor, počet e-mailov, počet databáz) v rozsahu, v akom ho využíva min. 85% Zákazníkov webhostingových služieb ku dňu kompletne vyplnenej objednávky zákazníkom poskytne poskytovateľ najneskôr do 48 hodín na požiadanie záujemcu alebo zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty.

• Služba „MAXI“ je taká Služba, v rámci ktorej Zákazník prevádzkuje Štandardnú webovú stránku.

Parametre s označením „MAXI“ a ich užívanie v rámci služby „MAXI“ sú definované takto:

- Neobmedzený diskový priestor – je prenájom strojového času servera poskytovateľa pripojeného k sieti internet v prospech zákazníka (ďalej len „priestor“) s kapacitou, ktorú využíva štandardná webová stránka. Veľkosť priestoru je nastavená na 30000MB (po dosiahnutí kapacity Zákazník môže požiadať o zväčšenie priestoru ak splňa požiadavky štandardnej webovej stránky). Ak zákazník využíva priestor v rozsahu, ktorým obmedzuje poskytovanie služby iným zákazníkom poskytovateľa je možné zákazníkovi obmedziť prípadne pozastaviť službu. Zákazník sa zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať takým spôsobom, pri ktorom sa do priestoru, ktorý využíva ukladajú dáta nesúvisiace so stránkou a/alebo pri ktorom sa priestor zákazníka využíva na zálohovanie a archivovanie dát pre fyzické alebo právnické osoby iné ako zákaznika. Príjemca sa zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať ako download server väčšieho množstva software, videí, obrázkov, warezu, hudby a iných dát.

- Neobmedzený počet e-emailových schránok - je taký počet e-mailových schránok, ktoré využíva Štandardná webová stránka. Príjemca sa zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať tak, že bude prevádzkovať väčšie množstvo schránok pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré nesúvisia so Zákaznikom, najmä, ale nie výlučne nebude prevádzkovať emailové schránky pre iné osoby, a/alebo schránky pre užívateľov portálov a/alebo verejný mailový server) a/alebo prenájom schránok iným fyzickým alebo právnickým osobám.

- Neobmedzený počet databáz – je taký počet databáz, ktorý využíva Štandardná webová stránka. Zákazník sa zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať tak, že použije databázy z iných webhostingových účtov prevádzkovaných u Poskytovateľa ako z účtu, ku ktorému boli vytvorené a taktiež sa Zákazník zaväzuje, že službu „MAXI“ nebude využívať tak, že bude využívať databázy z webhostingových účtov, ktoré sú prevádzkované u iného poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti, alebo prostredníctvom softvéru, ktorý nie je umiestnený na serveri Poskytovateľa. Počet databáz je nastavený na 99 ks (po dosiahnutí kapacity Zákazník môže požiadať o rozšírenie počtu databáz ak splňa požiadavky Štandardnej webovej stránky)

- Neobmedzený počet aliasov - Zákazník je oprávnený nasmerovať do webového priestoru neobmedzený počet domén/aliasov prostredníctvom služby PARKOVANIE DOMÉNY za podmienok, že domény, ktoré sú smerované do webhostingového účtu, nie sú poskytované pre prevádzkovanie priestoru pre webové stránky tretích osôb a majú rovnakú štartovaciu stránku.

• V prípade porušenia povinností Zákazníka služby „MAXI“ je Poskytovateľ oprávnený ukončiť poskytovanie služby „MAXI“ do 7 kalendárnych dní, pred ukončením je však povinný ponúknuť Zákazníkovi inú službu zo svojej ponuky podľa aktuálneho cenníka.

Wordpress Joomla Drupal Prestashop Magento phpBB

PRODUKTY

WEBHOSTING

WEBLIFE

NASTAVENIA

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

• Domény
• Webhosting
• Tvorba stránok
• Reklama
• MINI
• STANDART
• MAXI
• MULTI
• Email
• Podpora
• Ochrana osobných údajov
• Obchodné podmienky
• Informácie o cookies
• Kontakt
• Webmail
• Kontrolpanel
• Správa MySQL 5.5
• Správa MySQL 5.5 Linux
• Administrácia emailov
• Kontrolpanel old
• Správa MySQL 5.0
Hotline 0905 681 773
Denne: 8:00 - 20:00h

Technická podpora: podpora@weblife.sk

Platby a faktúry: faktury@weblife.sk

Už 8 rokov pre Vás poskytujeme webhostingové služby.

© 2005-2017 Weblife. Všetky práva vyhradené. Webdesign, webhosting Weblife. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom Weblife.
Uvedené ceny sú bez DPH (pokiaľ nieje uvedené inak)

Partnerské odkazy: Seo administrator, Google Adwords reklama